koronaweb
Menu

Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020

Termín podání žádosti o dotaci je od 22. 3 2020 do 3. 4. 2020 do 12:00.

Rada kraje na své schůzi dne 17. 2. 2020 usnesením č. 81/7317 schválila podmínky dotačního programu Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Zasílání žádostí je prostřednictvím: e‑podání

Kontakt

Dotazy ve věcech technických:

Podmínky:

Podmínky dotačního programu Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020

Výsledky

Výsledky dotačního programu Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.