koronaweb
Menu

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020

Rada kraje svým usnesením č. 75/6800 ze dne 25. 11. 2019 schválila vyhlášení dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 1. 2020 do 10. 1. 2020 11:59:59 hod.

Kontakt

Ing. Adam Škáva
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 461
e‑mail: adam.skava@msk.cz

Kontakt v případě konzultace projektového záměru

V rámci DT 1 - StartUp voucher a DT 2 - Voucher pro začínající firmy

Irena Hluchníková
Moravskoslezské inovační centrum
tel.: 608 676 044
e‑mail: irena.hluchnikova@ms-ic.cz

V rámci DT 3 - TechArt voucher

Lenka Ďurková
Moravskoslezské inovační centrum
tel.: 720 028 734
e‑mail: lenka.durkova@ms-ic.cz

V rámci DT 4 - InnoBooster voucher

Kristýna Mánková
Moravskoslezské inovační centrum
tel.: 776 273 048
e‑mail: kristyna.mankova@ms-ic.cz

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory
tel.: 595 622 600
e‑mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Výsledky

Seznam příloh

Pro žadatele:

  1. v DT 1 jsou v rámci Programu relevantní přílohy č. 1a/1b, 2, 6, 7, 8 a 9.
  2. v DT 2 jsou v rámci Programu relevantní přílohy č. 1a/1b, 3, 6, 7, 8 a 9.
  3. v DT 3 jsou v rámci Programu relevantní přílohy č. 1a/1b, 4, 6, 7, 8 a 9.
  4. v DT 4 jsou v rámci Programu relevantní přílohy č. 1a/1b, 5, 6, 7, 8 a 9.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.