koronaweb
Menu

Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021

Lhůta pro podávání žádostí je od 18. 10. 2021 od 9:00 do 29. 10. 2021 do 12:00.

Rada kraje na své schůzi dne 13. 9. 2021 usnesením č. 25/1703 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021.

Tento program je zpracován v souladu s podmínkami Výzvy a programu Ministerstva průmyslu a obchodu "Program podpory malých prodejen na venkově OBCHŮDEK 2021+ Podpora provozního financování" a je financován z prostředků poskytnutých Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje. Zasílání žádostí je prostřednictvím e-podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 18. 10. 2021 od 9:00 do 29. 10. 2021 do 12:00.

Kontakt:

Bc. Jana Bartošková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 327, e‑mail: jana.bartoskova@msk.cz

Dotazy ve věcech technických:

Kontaktní místo podpory, tel.: 595 622 600, e‑mail: podpora@msk.cz

Podmínky:

Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021

Seznam příloh:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.