koronaweb
Menu

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2021

Lhůta pro podávání žádostí je od 30. 8. do 10. 9. 2021 do 11:59:59 hod.

E‑PODÁNÍ

Rada kraje svým usnesením č. 19/1161 ze dne 31. 5. 2021 schválila vyhlášení dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2021.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Kontakt

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2021

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.