koronaweb
Menu

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro roky 2021‑2022

Lhůta pro podávání žádostí: od 30. 4. 2021 (00:00 hod) do 14. 5. 2021 (24:00 hod).

Rada kraje na své schůzi dne 29. 3. 2021 usnesením č. 13/835 schválila následující podmínky dotačního programu
"Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství prostřednictvím elektronického systému na webovém rozhraní e-podatelny.

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory
tel.: 595 622 600
e-mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Výsledky

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.