koronaweb
Menu

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Rada kraje na své schůzi dne 7. 10. 2019 usnesením č. 71/6450 schválila následující podmínky dotačního programu "Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče.

Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Změna podmínek dotačního programu z důvodu nouzového stavu:

Vzhledem k tomu, že vyhlášený nouzový stav ztížil podmínky pro žadatele o dotaci zajistit ve stanovené lhůtě nezbytné podklady, rada kraje dne 20. 4. 2020 rozhodla svým usnesením č. 86/7578 o prodloužení lhůty pro předložení písemného návrhu smlouvy o poskytnutí dotace příjemcem dotace včetně všech dokladů nezbytných pro uzavření smlouvy, a to o 2 měsíce (resp. 3 měsíce u obcí) ode dne skončení nouzového stavu, avšak smlouva o poskytnutí dotace musí být uzavřena nejpozději do konce doby realizace projektu dle podmínek konkrétní smlouvy.

Termín

Termín podání žádostí o dotaci je 2. 12. 2019 - 6. 1. 2020

Konzultace

V případě nejasností využijte rezervační systém a objednejte si osobní konzultaci.

Kontakt

Podmínky

Výsledky

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.