koronaweb
Menu

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020 (PPA NM 2020)

Rada kraje na své schůzi dne 7. 10. 2019 usnesením č. 71/6452 schválila následující podmínky dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020“.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče. Zasílání žádostí je prostřednictvím elektronického formuláře.

Změna podmínek dotačního programu z důvodu nouzového stavu:

Vzhledem k tomu, že vyhlášený nouzový stav ztížil podmínky pro žadatele o dotaci zajistit ve stanovené lhůtě nezbytné podklady, rada kraje dne 20. 4. 2020 rozhodla svým usnesením č. 86/7578 o prodloužení lhůty pro předložení písemného návrhu smlouvy o poskytnutí dotace příjemcem dotace včetně všech dokladů nezbytných pro uzavření smlouvy, a to o 2 měsíce (resp. 3 měsíce u obcí) ode dne skončení nouzového stavu, avšak smlouva o poskytnutí dotace musí být uzavřena nejpozději do konce doby realizace projektu dle podmínek konkrétní smlouvy.

Termín

Lhůta pro podání žádostí je od 12. 11. 2019 do 29. 11. 2019.

Konzultace

V případě nejasností využijte rezervační systém a objednejte si osobní konzultaci.

Kontakt

Ing. Hana Vídenská, tel.: 595 622 790, e-mail: hana.videnska@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020

Výsledky

Výsledky dotačního Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.