koronaweb
Menu

Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Termín podání žádostí o dotaci: od 2. 11. 2020 do 27. 11. 2020.

Rada kraje na své schůzi dne 21. 9. 2020 usnesením č. 96/8422 schválila následující podmínky dotačního programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021.

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 17. 3. 2021 usnesením č. 3/155 rozhodlo o poskytnutí dotací, poskytnutí dotací náhradním žadatelům a neposkytnutí dotací v dotačním programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Kontakt

Ing. Marie Siostrzonková
odbor kultury a památkové péče
tel. 595 622 135
e-mail:marie.siostrzonkova@msk.cz

Dotazy ve věcech technických:

Podmínky

Výsledky dotačního programu

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.