koronaweb
Menu

Výsledky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro roky 2021-2022

Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro roky 2021-2022

(v Kč)
poř.č. IČO žadatel právní forma název projektu - účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech zahájení realizace projektu ukončení realizace projektu časová použitelnost dotace od - do průměr bodového hodnocení
6 00296279 Osoblaha obec Připojení ČOV Domova pro seniory, dostavba ul. Slunečná a připojení na centrální kanalizaci ul. Hlavní, Osoblaha 10 372 341 5 000 000 48,21 % 1. 8. 2021 15. 9. 2022 1. 8. 2021 - 15. 10. 2022 16,5
2 00576026 Mezina obec Dostavba akumulace a úpravny pitných vod v obci Mezina 9 297 998 3 600 000 38,72 % 1. 4. 2021 15. 9. 2022 1. 4. 2021 - 15. 10. 2022 16,0
11 00297046 Ostravice obec Ostravice - vodovod a tlaková kanalizace splašková - lokalita "Závodný" 4 661 500 3 496 100 75,00 % 1. 7. 2021 15. 9. 2022 1. 7. 2021 - 15. 10. 2022 16,0
8 00576000 Tvrdkov obec Výstavba a modernizace kanalizace a ČOV Tvrdkov 3 261 523 2 446 100 75,00 % 1. 1. 2021 15. 9. 2022 1. 1. 2021 - 15. 10. 2022 15,0
Celkem požadované dotace 14 542 200

Pořadník náhradních žadatelů v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce" pro roky 2021-2022

(v Kč)
poř.č. IČO žadatel právní forma název projektu - účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech zahájení realizace projektu ukončení realizace projektu časová použitelnost dotace od - do průměr bodového hodnocení
5 00535117 Těškovice obec Těškovice - soustava čistíren odpadních vod 39 542 958 3 000 000 7,59 % 1. 4. 2021 15. 9. 2022 1. 4. 2021 - 15. 10. 2022 14,5
1 00300187 Jakartovice obec Zdroj a úpravna pitné vody v obci Jakartovice, místní část Deštné 9 749 501 5 000 000 51,28 % 1. 4. 2021 15. 9. 2022 1. 4. 2021 - 15. 10. 2022 10,0
9 00577014 Vyšní Lhoty obec Vodovod Oblesky - Vyšní Lhoty - 1. etapa 6 667 000 5 000 000 75,00 % 1. 5. 2021 15. 9. 2022 1. 5. 2021 - 15. 10. 2022 9,5
3 00296341 Sosnová obec Kanalizace a ČOV Sosnová 65 209 339 5 000 000 7,67 % 1. 4. 2021 15. 9. 2022 1. 4. 2021 - 15. 10. 2022 9,0
Celkem požadované dotace 18 000 000

Neposkytnutí dotací v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce" pro roky 2021-2022

(v Kč)
poř.č. IČO žadatel právní forma název projektu - účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) požadovaná výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech poznámka
7 66144540 Nové Sedlice obec Nové Sedlice, oprava kanalizace ul. K Lesu 3 418 798 2 564 000 75,00 % Žadatel nedoložil povinnou přílohu žádosti podle čl. IX. odst. 6 písm. a. podmínek dotačního programu - stavební povolení nebo společné povolení s doložkou právní moci
10 00635448 Štáblovice obec Intenzifikace stávající kořenové čistírny odpadních vod v obci Štáblovice 5 086 425 3 814 800 75,00 % Žadatel nedoložil povinnou přílohu žádosti podle čl. IX. odst. 6 písm. a. podmínek dotačního programu - stavební povolení nebo společné povolení s doložkou právní moci
12 00493619 Janovice obec Prodloužení vodovodního řadu, Janovice pro 4 lokality, lokalita 3 3 399 056 2 549 000 74,99 % Žadatel nedoložil povinnou přílohu žádosti podle čl. IX. odst. 6 písm. a. podmínek dotačního programu - stavební povolení nebo společné povolení s doložkou právní moci

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.