koronaweb
Menu

Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví se současným zvýšením bezpečí a kvality poskytované péče

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je:

Dalšími dílčími cíli jsou:

Výsledkem je implementace nových funkcionalit (modernizací nebo pořízením IS), a jejich vzájemné interoperabilita

Konkrétně se jedná o následující systémy resp. jejich funkcionality:

Celkové výdaje projektu

93 772 581 Kč

z toho dotace EU 75 202 559 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.