koronaweb
Menu

Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Cílem projektu byla rekonstrukce silnice II. třídy II/475 a II/474 v obci Horní Suchá. Rekonstrukce spočívala ve výstavbě dvou okružních křižovatek, jedné v místě původní křižovatky tvaru T, druhé v místě průsečné křižovatky. Součástí projektu byly navazující větve jednotlivých komunikací v délkách nutných stavebních úprav.

Celkové výdaje projektu

27 572 995 Kč

z toho dotace EU 13 029 280 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.