koronaweb
Menu

Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce

logo CZ-PL

Operační program

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika

Cíl projektu

Realizace projektu přispěla k rozvoji přeshraničních vazeb mezi aktéry hospodářské spolupráce a podniky na česko-polské hranici. Svými aktivitami projekt podpořil informovanost a výměnu zkušeností mezi podnikateli a ekonomickými institucemi působícími na česko-polské hranici. Vytvoření přeshraničního internetového fóra podpořilo a usnadnilo výměnu a kontakty mezi subjekty na obou stranách hranice.

Celkové výdaje projektu

2 701 802 Kč

z toho dotace EU 2 570 356 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.