koronaweb
Menu

Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul. Těšínská II. etapa

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Jedná se o rekonstrukci silnice II/479, která je významnou komunikační příčkou základního komunikačního systému města Ostravy a plní nezastupitelnou roli v dopravní obsluze mezi městy Ostrava a Havířov. Po komunikaci je vedena regionální autobusová doprava a městská hromadná doprava.

Řešeným územím je koridor silnice II/479 v jednotlivých úsecích o celkové délce cca 5,094 km, od úseku křižovatky se sil. II/477 ul. Bohumínská, až po hranici okr. Karviná. Na silnici II/479 bude v rámci stavby provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového, výškového a šířkového uspořádání.

Celkové výdaje projektu

70 796 371 Kč

z toho dotace EU 27 985 852 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.