koronaweb
Menu

Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Cílem projektu byla rekonstrukce silnice v úseku Jakubčovice n. O. – hr. Okresu v délce cca 4,8 km. Stavba byla rozdělena na dva úseky úsek I. hr. okresu – Heřmánky a úsek II. Jakubčovice n. O. průtah. Součástí stavby bylo v úseku č. I zpevnění svahu komunikace kamennou rovnaninou a zřízení opěrné zdi, rekonstrukce mostu 442-026, rekonstrukce vjezdu do lomu, rekonstrukce 6 ks propustků a opravy mostů (ev.č. 442-023, ev.č. 442-024, ev.č. 442-028, ev.č. 442-029). Součástí stavby je obnova odvodnění komunikace, obnova dopravního značení a doplnění silničních bezpečnostních prvků.

Celkové výdaje projektu

83 628 292 Kč

z toho dotace EU 71 084 049 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.