koronaweb
Menu

Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce a modernizace stávající silnice II. třídy II/442 v úseku km 71,350 – 77,980 včetně rekonstrukce 2 mostů a jedné opěrné zdi o celkové délce 52,70 m. Záměrem stavebních prací bylo zvýšení únosnosti podkladových vrstev komunikace a obnova obrusných živičných vrstev komunikace včetně podélného a příčného odvodnění a vodorovného a svislého dopravního značení. Celková délka rekonstrukce je 6,630 km.

Celkové výdaje projektu

59 564 093 Kč

z toho dotace EU 46 150 765 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.