koronaweb
Menu

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce silnice II. třídy II/470 v Ostravě, ul. Orlovská, který je vymezen křižovatkou se silnicí II/477, II/647 (ul. Bohumínská a Muglinovská) a křižovatkou s ul. Záblatská. Rekonstrukce silnice byla včetně rekonstrukce 4 propustků. Záměrem stavebních prací bylo zvýšení únosnosti podkladových vrstev komunikace a obnova obrusných živičných vrstev komunikace. Celková délka rekonstrukce činí 2,840 km.

Celkové výdaje projektu

44 749 418 Kč

z toho dotace EU 37 433 143 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.