koronaweb
Menu

Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Předmětem projektu byla modernizace silnice II/474 Jablunkov – Návsí. Projekt řešil rekonstrukci a modernizaci silnice II/474 v km 7.988 – 12,730. Řešeným územím je koridor silnice II/474 nacházející se mezi křižovatkou se silnicí I/11 na vjezdu i výjezdu z obce. Stávající silnice II. třídy má profil dvoupruhové komunikace. Její povrch vykazoval výrazné poruchy. Stavba byla realizována na území Moravskoslezského kraje na území města Jablunkov a obce Návsí.

Celkové výdaje projektu

47 337 732 Kč

z toho dotace EU 40 237 072 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.