koronaweb
Menu

Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce silnice II. třídy II/478 od hranice Statutárního města Ostravy a města Klimkovice až po křižovatku na silnice I/58 (ul. Plzeňská) na katastrálním území městského obvodu Nová Bělá. Rekonstrukce komunikace bude probíhat včetně rekonstrukce pěti propustků a čtyř mostů. Záměrem stavebních prací je zvýšení únosnosti podkladových vrstev komunikace a obnova obrusných živičných vrstev komunikace. Celková délka rekonstrukce činí 8 923 m.

Celkové výdaje projektu

81 837 883 Kč

z toho dotace EU 69 145 977 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.