koronaweb
Menu

Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Předmětem projektu byla rekonstrukce koridoru silnice II/479 na území obce Ostrava, a to v úseku od křižovatky se silnicí I/11 po křižovatku s MK ul. Třebovická a úsek v místě mostů ev.č. 479-003 přes koridorovou železniční trať. Jedná se o silnici II. třídy, po níž jsou vedeny linky městské hromadné dopravy a představuje spojnici mezi Opavou a Ostravou a přilehlými aglomeracemi. Jedná se o komunikaci se sběrně - obslužnou funkci.

Celkové výdaje projektu

113 003 683 Kč

z toho dotace EU 96 053 131 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.