koronaweb
Menu

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zejména zlepšení technických vlastností a stavu komunikace, zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, snížení opotřebení vozidel a zkvalitnění dopravního spojení ve městě Ostrava prostřednictvím rekonstrukce komunikace, které je napojena na regionální i celostátní silniční infrastrukturu. Dalším efektem realizace projektu bylo odstranění ekologické zátěže (omezení prašnosti a hlukové zátěže z dopravy).

Celkové výdaje projektu

48 931 433 Kč

z toho dotace EU 41 591 718 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Na tento projekt byla statutárním městem Ostrava poskytnuta účelová investiční dotace v celkové výši 5 902 411,92 Kč

Logo SM Ostrava

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.