koronaweb
Menu

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Cílem projektu bylo dokončení rekonstrukce mostní estakády na Bazalech, včetně rekonstruované návazné komunikace č. III/4721 vedoucí k okružní křižovatce s ulicí Hladnovskou. Projekt řešil nevyhovující stav stávajících, dosud nerekonstruovaných komunikací, části mimoúrovňové křižovatky a mostů, která vykazovala výrazné poruchy a ohrožují tím bezpečnost a plynulost silničního provozu. V případě neřešení tohoto stavu by hrozilo ve středním časovém horizontu nebezpečí nutnosti uzavření mostní komunikace.

Celkové výdaje projektu

271 416 626 Kč

z toho dotace EU 230 704 132 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Na tento projekt byla statutárním městem Ostrava poskytnuta účelová investiční dotace v celkové výši 13 634 745 Kč

Logo SM Ostrava

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.