koronaweb
Menu

REKONSTRUKCE SILNICE II/462 JELENICE – LESNÍ ALBRECHTICE

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce povrchu stávající silnice II. třídy II/462 v úseku mezi Jelenicemi a Lesními Albrechticemi včetně lokální úpravy směrového a výškového vedení, odvodnění a napojení sjezdů a komunikací. V místě napojení silnice II/462 na silnici I/57 dojde k přeložení stávající křižovatky z důvodu nevhodného napojení do nové polohy – dojde k jejímu napřímení.

Celkové výdaje projektu

120 661 651 Kč

z toho dotace EU 90 230 422 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.