koronaweb
Menu

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Cílem projektu byla rekonstrukce silnice II. třídy II/475 v obcí Horní Suchá, a to v délce 3,16 km. Rekonstrukce spočívala ve stavebních úpravách, které zvýšily únosnost podkladových vrstev (recyklace podkladních vrstev vozovky) a zároveň byla provedena obnova obrusných vrstev vozovky komunikace. Tímto došlo k zlepšení technických vlastností a stavu komunikace, zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Celkové výdaje projektu

35 036 566 Kč

z toho dotace EU 28 988 199 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.