koronaweb
Menu

RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb

Projekt RESOLVE umožní partnerům vyměnu zkušeností s konkrétními opatřeními v jednotlivých městech a regionech přispívajících ke snížení emisí oxidu uhličitého a dalších látek znečišťujících ovzduší

resolve

Operační program

Interreg Europe

Prioritní osa

3. Nízkouhlíkové hospodářství

Oblast podpory

3.1. Posun knízkouhlíkovému hospodářství

Číslo projektu

PGI00193

Cíl projektu

Cílem projektu je příprava akčního plánu, který pomůže omezit emise CO₂ vytvořené dopravou spojenou se zásobováním a jízdami za obchodem a službami v centrech měst a obcí, a také podpoří udržitelná pracovní místa a růst v místní ekonomice služeb (obchodu).

Aktivity projektu

Závěrečná online konference INTERREG EUROPE k projektu RESOLVE

RESOLVE Regionální konference – prezentace akcí z oblasti udržitelné dopravy

8. jednání místní zájmové skupiny – 5. 3. 2019

7. jednání místní zájmové skupiny – 23. - 24. 7. 2018

Import workshop

6. jednání místní zájmové skupiny - 27. 2. 2018

5. jednání místní zájmové skupiny - 1. 8. 2017

4. jednání místní zájmové skupiny - 11. 4. 2017

3. jednání místní zájmové skupiny - 21. 2. 2017

2. jednání místní zájmové skupiny - 13. 1. 2017

1. jednání místní zájmové skupiny - 23. 9. 2016

Prezentace projektu RESOLVE v rámci akce Den čisté mobility v Hrabyni

Peer Review v Moravskoslezském kraji

Studijní návštěva u holandského partnera v Amsterdamu

Studijní návštěva v portugalské Almadě

Studijní návštěva v italském Reggio Emilia

Studijní návštěva v Manchesteru

Studijní návštěva ve švédském Växjö

Partneři

Vedoucí partner: Město Roermond (Nizozemsko)
Ostatní partneři:

Doba realizace projektu

04/2016 – 03/2021

Další informace o projektu

Hlavní webové stránky projektu

Facebook projektu

Twitter projektu

Manažer projektu

Ing. Aleš Trnka
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 984
e-mail: ales.trnka@msk.cz

Celkové výdaje projektu

2 038 762 eur

z toho dotace EU 125 110,65 eur

Projektové video

RESOLVE – projekt v kostce

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.