koronaweb
Menu

Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce silnice II. třídy II/442 v úseku Staré Heřminovy – Horní Benešov včetně rekonstrukce 13 propustků a 5 opěrných zdí v celkové délce 324,30 m. Záměrem stavebních prací je zvýšení únosnosti podkladových vrstev komunikace a obnova obrusných živičných vrstev komunikace. Celková délka rekonstrukce je 2,798 km.

Celkové výdaje projektu

43 562 823 Kč

z toho dotace EU 37 001 375 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.