koronaweb
Menu

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je výstavba nové pozemní komunikace v extravilánu. Předmětný úsek je situován na jižním okraji průmyslové zóny Mošnov. Jedná se o rekonstrukci (rozšíření) silnice II/464 na nové šířkové uspořádání S 9,5 vedenou převážně v trase stávajících silnic II/464 a III/4809. Rekonstrukce povrchu navazující III/4809 bude provedena ve stávajícím šířkovém uspořádání. Důvodem pro rekonstrukci křižovatky je celková koncepce dopravního řešení Strategické průmyslové zóny Mošnov, kdy nová pozemní komunikace obepíná Mošnovskou zónu a stává se nově hlavní silnicí průmyslové zóny v Mošnově.

Rekonstrukce dotčených úseků silnic II/464 a III/4809 je rovněž důležitá vzhledem k budoucí návaznosti na plánovaný obchvat Mošnova (silnice I/58), který se v současné době projekčně připravuje. Po vybudování obchvatu zde dojde k úpravě silniční sítě.

Celkové výdaje projektu

29 436 966 Kč

z toho dotace EU 25 021 421 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.