koronaweb
Menu

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Silnice II/464 je důležitou součástí silničních tahů Moravskoslezského kraje. Tvoří důležité dopravní spojení a nachází se mezi křižovatkou s I/11 a křižovatkou s II/647. Obě dvě komunikace se napojují na dálnici D1. Silnice propojuje Opavu a Bílovec. Silnice prochází extravilánem a intravilánem obcí Výškovice, Tísek a Bílovec. Původní stavebně-technický stav komunikace nevyhovoval požadavkům plynulosti a bezpečnosti dopravy a nevyhovoval ani z hlediska zatížení životního prostředí hlukem a emisemi.

Rekonstrukce silnice II/464 byla provedena v rozsahu hranice okresu Opava po křižovatku se silnicí III/4637 (pasportní staničení km 16,248 až km 18,025), délka úseku 1 723,76 m, a v úseku mezi obcemi Tísek, křižovatka se silnicí III/46412, a Bílovec, křižovatka se silnicí II/647 (pasportní staničení 20,475 až km 24,440), dálka úseku 4 020,47 m. Součástí projektu byla také rekonstrukce propustků a dalších částí stavby.

Celkové výdaje projektu

21 115 642 Kč

z toho dotace EU 17 948 295 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.