koronaweb
Menu

Silnice II/468 Třinec ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Projekt řeší rekonstrukci vybraného úseku silnice II. třídy č. 468 v Třinci, která je součástí Prioritní regionální silniční sítě. Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II. třídy II/468 a s rekonstrukcí přímo související rekonstrukce tří zárubních zdí podél silnice II/468, nacházejících se na území města Třince v Moravskoslezském kraji. Rekonstrukce silnice II/468 je navrhována v části úseku mezi křižovatkou s komunikací I/11, konkrétně od km 3,130 (bezprostředně za mostem přes řeku Olši) jihovýchodním směrem až po km 7,843, včetně navazující kruhové křižovatky silnice II/468 se silnicí II/476.

SO Rekonstrukce silnice II/468 - v úseku ulic Nádražní a Těšínská (km 3,130 až 7,843) a celá navazující okružní křižovatka se silnicí II/476 budou rekonstruovány při zachování stávajícího směrového, výškového a šířkového uspořádání.

SO 201 – Zárubní zeď č.1 (ZZ1) bude rekonstruována v celkové délce cca 84 m, při nejvyšší výšce zdi cca 8,1 m od úrovně vozovky.

SO 202 – Zárubní zeď č.2 (ZZ2) bude rekonstruována v celkové délce cca 184 m, při nejvyšší výšce zdi cca 6,0 m od úrovně vozovky.

SO 203 – Zárubní zeď č.3 (ZZ3) bude rekonstruována v celkové délce cca 422 m, při nejvyšší výšce zdi cca 3,6 m od úrovně vozovky.

Rekonstrukce zárubních zdí bude spočívat v odstranění uvolněných částí zdi, odstranění náletových křovin, provedení obkladu líce zdi lomovým kamenem do betonového lože, novou římsou, rekonstrukcí odvodnění žlabem za římsou včetně jeho napojení na silniční kanalizaci.

Celkové výdaje projektu

65 931 272 Kč

z toho dotace EU 55 361 663 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.