koronaweb
Menu

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Vybudování nové silniční komunikace tzv. „prodloužená Mostní“ v délce cca 1,3 km, která umožní propojení ul. Místecké s ul. Paskovskou. Dále provedení rekonstrukce souvisejících navazujících silničních úseků v délce cca 0,1 km. V místě napojení na ul. Paskovskou bude vybudována nová okružní křižovatka, která umožní plynulou dopravu jak ve směru Ostrava – Paskov, tak směrem na Vratimov. Dojde tak ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a k odklonu dopravy mimo zastavěnou část Statutárního města Ostrava - městského obvodu Hrabová. Souvisejícími stavebními objekty budou chodníky pro pěší, cyklistická stezka, protihluková opatření, veřejné osvětlení, zeleň, nezbytné přeložky inženýrských sítí apod.

Celkové výdaje projektu

133 123 971 Kč

z toho dotace EU 110 714 212 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Na tento projekt byla statutárním městem Ostrava poskytnuta účelová investiční dotace v celkové výši 6 290 629 Kč

Logo SM Ostrava

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.