koronaweb
Menu

Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Předmětem stavby je rekonstrukce mostů 479-004 přes řeku Odru. Mosty jsou provedeny v místě mimoúrovňového křížení komunikace II/479 s řekou Odrou a místní komunikací (ul. Fričova). Komunikace je směrově rozdělená tramvajovým pásem, přičemž pro každý jízdní směr slouží samostatný most.

Celkové výdaje projektu

131 500 000 Kč

z toho dotace EU 106 203 165 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.