koronaweb
Menu

Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných situací v silničních a železničních tunelech

logo OP Zaměstnanost

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002923

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na problematiku zásahů hasičských záchranných sborů v oblasti podzemní dopravní infrastruktury (silniční a železniční tunely), obecně pak v oblasti podzemních prostor, jako jsou např. garáže, podzemní parkoviště apod., vyžadujících specifický přístup. Ačkoliv Česká republika, resp. Moravskoslezský kraj nepatří dosud v evropském měřítku k územím s velkou koncentrací tohoto typu staveb, jejich počet se zvyšuje, to je také důvod, proč je nezbytné dbát v této věci na dostatečnou připravenost odpovědných zásahových složek. Dosavadní kvalita přípravy příslušníků zásahových složek trpí nedostatkem možností praktického nácviku. Projekt tedy poskytnutím specializovaného zahraničního výcviku zvyšuje připravenost jednotek požární ochrany HZS MSK k efektivnímu řešení mimořádných událostí v podzemních prostorech nejen na území MSK, ale celé ČR, v případě potřeby i na celoevropské úrovni.

Přehled klíčových aktivit projektu

Jediná klíčová aktivita byla zaměřena na zvýšení odborné kvalifikace příslušníků HZS MSK v oblasti zásahů v oblasti podzemní infrastruktury (silniční a železniční tunely, garáže a další podzemní infrastruktura) s cílem zabezpečit v co nejvyšší míře ochranu zdraví a životů jejích uživatelů a ochranu majetku, což jsou hlavní povinnosti bezpečnostních složek zařazených do IZS (Integrovaný záchranný systém). Jejím cílem bylo poskytnout příslušníkům HZS MSK profesionální výcvik v praktickém nácviku zásahových činností v podzemí, a to formou co možná nejvěrnější simulace možných katastrofických scénářů (autonehody, požáry, úniky nebezpečných látek, zplodin požáru apod.). Vzhledem k tomu, že ČR nedisponuje vhodnými cvičnými lokalitami, v nichž by bylo možné výše uvedené simulace realizovat, byl výcvik směrován do zahraničí. Samotné realizace specializovaného výcviku se účastnilo 60 příslušníků HZS MSK zařazených do příslušného odřadu HZS MSK určeného, mimo jiné, pro relevantní typy zásahů. Nabyté zkušenosti budou absolventi výcviku předávat i dalším příslušníkům profesionálních jednotek požární ochrany v ČR i jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí, na jejichž území se nacházejí rizikové stavby.

Doba realizace projektu

10. 2016 – 30. 9. 2019

Kontaktní osoby

Mgr. Jan Šindelka
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 630
e-mail: jan.sindelka@msk.cz

Celkové výdaje projektu

7 103 359 Kč

z toho dotace EU 6 037 855 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.