koronaweb
Menu

Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie

logo OP Zaměstnanost

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002956

Obsah projektu

Projekt byl zaměřen na komplexní výcvik specialistů z řad jednotek požární ochrany v oblasti zdolávání zásahů na nebezpečnou látku, výcvik obsahoval jak teoretickou část, která definovala problematiku z reálného prostředí, tak na následný praktický výcvik, který využíval dostupné technické prostředky pro likvidaci nebezpečných látek, měřící, detekční a dekontaminační prostředky. Trénink byl v souladu s koncepcí zvyšování vzdělanosti příslušníků Hasičského záchranného sboru MSK v oblasti chemie.

Přehled klíčových aktivit projektu

K naplnění cíle projektu vedla jedna aktivita, která byla rozdělena do dvou kroků. V první fázi byli vyškoleni hasiči - instruktoři, kteří v druhé fázi připravili a zrealizovali výcvik pro speciální jednotky na danou tématiku

Doba realizace projektu

1. 1. 2017 – 31. 1. 2018

Celkové výdaje projektu

2 454 025 Kč

z toho dotace EU 2 085 921 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.