koronaweb
Menu

logo MMR

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Předmětem projektu je pořízení specifického informačního systému pro podporu operačního řízení ve vazbě na poskytování včasné a kvalitní přednemocniční pomoci člověku s akutním zdravotním postižením (selháním životních funkcí). Cílem je existence nového informačního systému s nově navrženými funkcemi, které přispějí ke zvýšení kvality a rychlosti poskytnutí přednemocniční péče obyvatelstvu, kteří potřebují zdravotnickou pomoc prostřednictvím služeb Systému pomoci na vyžádání. Jde tak o zkvalitnění ochrany zdraví a životů obyvatel MSK.

Cílovou skupinu tvoří občané vyžadující neodkladnou péči na území Moravskoslezského kraje, tj. obyvatelé a návštěvníci Moravskoslezského kraje bez ohledu na věk, pohlaví, národnost, sociální postavení nebo zvyky v chování. Projekt bude mít dopad mj. i na složky IZS Moravskoslezského kraje a orgány krizového řízení (vč. Moravskoslezského kraje – krajského úřadu).

Spádovou oblast projektu tvoří celé území Moravskoslezského kraje. Zapojeny do projektu budou všechny výjezdové skupiny ZZS, případně i ostatní složky IZS. Součástí IS bude i databáze zdravotních prostředků (AED), které budou k dispozici k poskytnutí pomoci i na veřejně dostupných místech. Obyvatelé i návštěvníci regionu tvoří geografickou, demografickou i psychografickou cílovou skupinu, toto posouzení je však nerelevantní, jelikož výstup projektu je určen všem bez ohledu na věk, pohlaví, národnost, apod.

Další skupinou jsou podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě. Veřejná správa bude mít díky systému lepší přehled o poskytování služby do území. Uživatelem výstupů projektu bude Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

Celkové výdaje projektu

4 992 000 Kč

z toho dotace EU 4 243 200 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.