koronaweb
Menu

Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR

logo OP Zaměstnanost

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002940

Obsah projektu

Projekt byl zaměřen na zvyšování odborné úrovně a připravenosti členů vyhledávacích a záchranných odřadů HZS MSK, které jsou určeny pro vyhledávání a záchranu osob ze zřícených budov - USAR odřad (Urban Search And Rescue) a pro vyhledávání a záchranu osob za pomocí lodí WASAR (Water Search And Rescue). Oba moduly byly určeny k operační činnosti na území Moravskoslezského kraje, ale díky své vysoké specializaci jsou nasazovány na celém území ČR a celé Evropy.

Cílem projektu bylo v jeho průběhu zvýšit nejen odbornou úroveň znalostí a praktických dovedností všech členů působící v USAR a WASAR odřadech HZS MSK, ale rovněž zvýšit jejich připravenost v rámci nasazení do mezinárodních záchranných operací. Dále pak ověřit a zdokonalit procedury, které se používají v rámci mezinárodních záchranných operací (MZO), poskytnout všem členům možnosti vzdělání a zdokonalení v rámci MZO, cvičit v prostředí, ve kterém můžou všichni účastníci postupovat dle správných procedur vycházejících z metodologie INSARAG. Zvýšit operativní spolupráci mezi jednotlivými zahraničními týmy. Otestovat koordinaci mechanizmu EU v oblasti civilní ochrany. Pracovat v mezinárodním prostředí a interakce s humanitárními a dalšími mezinárodními aktéry. Otestovat popřípadě zvýšit standardní operační postupy USAR a WASAR odřadů. Ověřit komptabilitu vybavení odřadu v rámci interoperability s dalšími zahraničními týmy a zvýšit porozumění v rámci implementace interoperability, soběstačnosti týmu a komunikačních problémů.

Přehled klíčových aktivit projektu

Do projektu byly zařazeny celkem 4 klíčové aktivity, a to:

Doba realizace projektu

1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Celkové výdaje projektu

9 523 673 Kč

z toho dotace EU 8 095 123 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.