koronaweb
Menu

Složení Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje
Jméno a příjmení funkce v bezpečnostní radě funkce
Ivo Vondrák předseda hejtman Moravskoslezského kraje
Jakub Unucka zástupce předsedy 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Tomáš Kotyza člen ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Tomáš Kužel člen ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Jaroslav Medek člen ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava
Roman Gřegoř člen ředitel Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje
Vladimír Vlček člen ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
Tomáš Zuber člen a tajemník vedoucí oddělení krizového řízení odboru kancelář hejtmana kraje
Jednání bezpečnostní rady kraje se pravidelně účastní
Jméno a příjmení funkce
Kamil Kaluža ředitel Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj
Bronislav Kadlubiec ředitel Finančního ředitelství v Ostravě
Jiří Tkáč ředitel Povodí Odry, státní podnik
Pavla Svrčinová ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

Bezpečnostní rada kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.