koronaweb
Menu

Kromě trvalé finanční podpory zaměřené na zlepšování kvality výuky technických oborů a řemesel cestou modernizace nebo budování nových odborných učeben, laboratoří a dílen a prohlubování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, poskytuje Moravskoslezský kraj rovněž přímou finanční podporu žákům studujícím řemeslné a technické obory, jejichž absolventi v regionu chybí nejvíce.

Udělování stipendií z krajského rozpočtu bylo zahájeno od školního roku 2017/2018. Seznam podporovaných oborů vzdělání a podmínky finanční podpory žákům vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem pro školní rok 2020/2021 byly schváleny usnesením rady kraje č. 68/6265 ze dne 27. 8. 2019 a pro školní rok 2021/2022 usnesením rady kraje č. 15/955 ze dne 26. 4. 2021.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.