koronaweb
Menu

Pracovní skupina pro tvorbu systému financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

O pracovní skupině

Členové řídící skupiny rozhodli na 5. jednání dne 6. 8. 2007 o vytvoření této pracovní skupiny.

Vznikla zejména z toho důvodu, aby se zabývala otázkou nastavení mechanismů rovného přístupu k financování jednotlivých sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Další otázkou, kterou by se měla zahýbat, je hledání způsobů nastavení cen za jednotlivé sociální služby, aby bylo mj. možné z tohoto pohledu jednotlivé sociální služby poskytované různými poskytovateli vzájemně srovnávat.

Seznam členů Pracovní skupiny pro tvorbu systému financování sociálních služeb v MSK

Delegován za

Jméno

Funkce

Organizace

Telefon, e-mail

2 členové za kraj

Mgr. Aleš Neuwirth

vedoucí oddělení ekonomického

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj,
odbor sociálních věcí,
ekonomické oddělení,
28. října 117, 702 18 Ostrava

595 622 454,
ales.neuwirth@msk.cz

Ing. Irena Muczková

referent pro ekonomické činnosti

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj,
odbor sociálních věcí,
ekonomické oddělení,
28. října 117, 702 18 Ostrava

595 622 982,
irena.muczkova@msk.cz

1 člen za PO kraje

Mgr. Michal Jiráska

ředitel

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava

553 616 587,

737 036 518

reditel@ddopava.cz

2 členové za obce

Mgr. František Fojtík

vedoucí sociálního odboru

Městský úřad Krnov,
sociální odbor,
Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

554 697 565,
ffojtik@mukrnov.cz

Mgr. Ellen Raszková

vedoucí odboru sociálních věcí

Městský úřad Třinec,
odbor sociálních věcí,
Jablunkovská 160, Třinec

558 306 335, 774 749 871,
ellen.raszkova@trinecko.cz

2 členové za PO obcí

Ing. Jiří Hořínek

ředitel

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí,
Padlých hrdinů 312,
739 11 Frýdlant n. Ostravicí

558 441 614, 739 598 348,
jiri.horinek@sssfno.cz

Bc. Jarmila Šíblová

ředitelka

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace,

Okružní 1779/16,

792 01 Bruntál

555 530 827, 603 873 428,

siblova@centrum-pohoda.cz

5 členů za NNO

Mgr. Ilona Bužková

národní

koordinátor

projektů

Armáda spásy v České republice, z.s.,

Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha-Stodůlky

734 852 237

ilona_buzkova@czh.salvationarmy.org

Ing. Tomáš Schaffartzik

zástupce ředitele

Charita Opava,
Přemyslovců 26,
747 07 Opava-Jaktař

553 612 780, 553 612 788,

731 625 802
schaffartzik@charitaopava.cz

Mgr. Jana Hančilová

ředitelka

Help-In, o.p.s.,
U Rybníka 4,
792 01 Bruntál

554 219 210, 733 535 580
helpinops@atlas.cz

Bc. Michal Raška

předseda spolku

Máš čas?

Mniší 150, 742 21 Kopřivnice

737 266 747,
michal.raska@tiscali.cz

Ing. Jiří Drastík

ředitel

Centrum sociálních služeb, o.p.s.
Jahnova 12,
Ostrava

599 455 121, 604 212 287
jdrastik@css-ostrava.cz

Krajským koordinátorem financování sociálních služeb je Ing. Irena Muczková,
tel. 595 622 982, e-mail: irena.muczkova@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.