koronaweb
Menu

Pracovní skupina pro vznik a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (Řídící skupina)

O pracovní skupině

Rada kraje na svém zasedání dne 6. 9. 2006 usnesením č. 84/3122 vyjádřila souhlas se zahájením příprav k vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Rada kraje zároveň zřídila Pracovní skupinu pro vznik a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (dále jen "Řídící skupina"),

Řídící skupina organizuje, koordinuje a řídí aktivity směřující k vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Rada kraje jmenuje vedoucího Řídící skupiny, kterým je náměstek hejtmana kraje odpovědný za sociální oblast.

Vedoucí řídí činnost Řídící skupiny a předkládá výstupy její činnosti Radě kraje, které je ze své činnosti Řídící skupina odpovědna.

Řídící skupina je složena ze zástupců zadavatele, zástupců poskytovatelů sociálních služeb, zástupců obcí, jež plánují sociální služby na svém území, vedoucích pracovních skupin a metodikem plánování sociálních služeb certifikovaného MPSV.

Seznam členů Řídící skupiny

Zástupci zadavatele

Jméno Funkce
Jiří Navrátil, MBA náměstek hejtmana kraje
  předseda výboru sociálního
  předseda komise pro občany se zdravotním postižením
  vedoucí odboru sociálních věcí

Zástupci poskytovatelů

Jméno Funkce
Ing. Milan Černý zástupce odborného sociálního poradenství a služeb sociální péče, zástupce ambulantních a terénních služeb
  zástupce služeb sociální péče, zástupce pobytových sociálních služeb

Zástupci obcí

Zástupce Obec
Mgr. Ivana Májková Bruntál
Ing. Anna Hrachovcová Frenštát pod Radhoštěm
Mgr. Olga Pelechová Ostrava

Vedoucí pracovních skupin

Jméno Funkce
Bc. Lenka Galiová vedoucí Pracovní skupiny pro plánování sociálních služeb obcí s pověřeným úřadem
Mgr. Petr Konečný vedoucí Pracovní skupiny pro kvalitu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
Ing. Jiří Drastík vedoucí Pracovní skupiny pro tvorbu systému financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
Mgr. Hana Sobková, PhD. vedoucí Pracovní skupiny pro naplňování Strategie integrace příslušníků romských komunit Moravskoslezského kraje
Mgr. Jana Kupková vedoucí Pracovní skupiny protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji
  vedoucí Pracovní skupiny pro transformaci v Moravskoslezském kraji

Metodik plánování sociálních služeb

Mgr. Šárka Hlisnikovská

Pracovní skupiny zřízené Řídící skupinou

Řídící skupina souhlasila s vytvářením pracovních skupin za daným účelem, pro úkol. Pracovní skupiny budou vznikat postupně při nadefinování jejich potřeby v rámci procesu.

Řídící skupina rozhodla na 1. jednání dne 24. 1. 2007 o:

  1. vytvoření Pracovní skupiny pro popis stavu a finanční analýzu sociálních služeb,
  2. vytvoření Pracovní skupiny pro plánování sociálních služeb obcí s pověřeným úřadem.

Řídící skupina rozhodla na 5. jednání dne 6. 8. 2007 o:

  1. ukončení činnosti Pracovní skupiny pro popis stavu a finanční analýzu sociálních služeb,
  2. vytvoření Pracovní skupiny pro kvalitu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji,
  3. vytvoření Pracovní skupiny pro tvorbu systému financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Řídící skupina rozhodla na 18. jednání dne 23. 6. 2011 o:

  1. vytvoření Pracovní skupiny pro transformaci v Moravskoslezském kraji,
  2. vytvoření Pracovní skupiny protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji,
  3. vytvoření Pracovní skupiny pro naplňování Strategie integrace příslušníků romských komunit Moravskoslezského kraje.

Řídící skupina rozhodla na 28. jednání dne 26. 9. 2016 o:

  1. vytvoření Pracovní skupiny pro úkol zaměřený na problematiku řešení podpory osob s atypickým chováním.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.