koronaweb
Menu

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/1053 ze dne 13. 12. 2018 rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (A2 ZÚR MSK) z vlastního podnětu.

Veřejné projednání návrhu A2 ZÚR MSK včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se uskutečnilo dne 8. 9. 2020. V současné době probíhá úprava návrhu pro opakované veřejné projednání.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/257 ze dne 17. 3. 2021 rozhodlo o rozdělení pořizované Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na dvě samostatné aktualizace – Aktualizaci č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (A2a ZÚR MSK) a Aktualizaci č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (A2b ZÚR MSK).

Předmětem aktualizace je zejména:

Opakované veřejné projednání A2a ZÚR MSK (včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území) se uskuteční dne 24. 11. 2021 od 14:00 do 17:00 prostřednictvím online přenosu.

Dotazy týkající se návrhu bude možné vznášet v průběhu on-line opakovaného veřejného projednání telefonicky v době od 14:00 do 16:30 hodin prostřednictvím tří telefonních linek (733 111 193, 733 111 174, 733 111 187).

Kontaktní osoby:
Ing. arch. Hana Krupníková, tel. 595 622 959, hana.krupnikova@msk.cz
Ing. arch. Dagmar Saktorová, tel. 595 622 679, dagmar.saktorova@msk.cz

Textová část návrhu A2a ZÚR MSK pro opakované veřejné projednání

Grafická část návrhu A2a ZÚR MSK pro opakované veřejné projednání je dostupná v mapové aplikaci Zásady územního rozvoje.

Kompletní návrh A2a ZÚR MSK pro opakované veřejné projednání je volně ke stažení.

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.