koronaweb
Menu

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/257 ze dne 17. 3. 2021 rozhodlo o rozdělení pořizované Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na dvě samostatné aktualizace – Aktualizaci č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (A2a ZÚR MSK) a Aktualizaci č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (A2b ZÚR MSK).

V současné době probíhá zpracování návrhu včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro veřejné projednání.

Předmětem aktualizace je:

Kontaktní osoby:
Ing. arch. Hana Krupníková, tel. 595 622 959, hana.krupnikova@msk.cz
Ing. arch. Dagmar Saktorová, tel. 595 622 679, dagmar.saktorova@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.