koronaweb
Menu

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/1051 ze dne 13. 12. 2018 rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (A3 ZÚR MSK) na žádost oprávněného investora, společnosti Správa železnic, s. o.

Předmětem aktualizace je změna územní rezervy pro vysokorychlostní železnici v úseku Přerov – Ostrava (hranice krajů OLK/MSK – ŽST Ostrava-Svinov) na návrhový koridor umožňující realizaci stavby.

Společné jednání k návrhu A3 ZÚR MSK se uskutečnilo dne 28. 5. 2020. Projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se uskutečnilo dne 29. 5. 2020.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 17/2028 ze dne 3. 9. 2020 schválilo koridor VR1B jako nejvhodnější variantu koridoru pro vysokorychlostní trať.

Veřejné projednání návrhu A3 ZÚR MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se uskutečnilo vzhledem k epidemiologické situaci dvoukolově, dne 24. 8. 2021 proběhlo online veřejné projednání a dne 25. 8. 2021 proběhlo prezenční veřejné projednání.

Prezentace pro veřejné projednání A3 ZÚR MSK (formát pdf, velikost 3 MB)

Kontaktní osoby:
Ing. arch. Hana Krupníková, tel. 595 622 959, hana.krupnikova@msk.cz
Ing. arch. Dagmar Saktorová, tel. 595 622 679, dagmar.saktorova@msk.cz

Textová část návrhu A3 ZÚR MSK pro veřejné projednání

Grafická část návrhu A3 ZÚR MSK pro veřejné projednání

Grafická část výroku

Grafická část odůvodnění

Grafická část - SEA

Grafická část - NATURA 2000

Současně je grafická část návrhu A3 ZÚR MSK pro veřejné projednání dostupná v mapové aplikaci Zásady územního rozvoje.

Kompletní návrh A3 ZÚR MSK pro veřejné projednání je volně ke stažení.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.