koronaweb
Menu

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 14/1665 ze dne 12. 12. 2019 rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (A4 ZÚR MSK) na žádost oprávněného investora, společnosti Správa železnic, s. o.

Předmětem aktualizace je bezúvraťová spojka železničních tratí č. 270 a 325 ("bezúvrať Studénka").

Společné jednání k návrhu A4 ZÚR MSK včetně projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se uskutečnilo dne 30. 7. 2020.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/374 ze dne 17. 6. 2021 schválilo koridor DZ27A jako nejvhodnější variantu koridoru pro bezúvraťovou spojku.

Veřejné projednání A4 ZÚR MSK se uskuteční dne 10. 11. 2021 od 14:00 do 16:00 prostřednictvím online přenosu.

Dotazy týkající se návrhu bude možné vznášet v průběhu on-line veřejného projednání telefonicky v době od 14:00 do 15:30 hodin prostřednictvím tří telefonních linek (733 111 193, 733 111 174, 733 111 187).

Kontaktní osoby:
Ing. arch. Hana Krupníková, tel. 595 622 959, hana.krupnikova@msk.cz
Ing. arch. Dagmar Saktorová, tel. 595 622 679, dagmar.saktorova@msk.cz

Textová část návrhu A4 ZÚR MSK pro veřejné projednání

Grafická část návrhu A4 ZÚR MSK pro veřejné projednání je dostupná v mapové aplikaci Zásady územního rozvoje.

Kompletní návrh A4 ZÚR MSK je volně ke stažení.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.