koronaweb
Menu

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/126 ze dne 17. 12. 2020 rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (A5 ZÚR MSK) na žádost oprávněného investora, společnosti Liberty Ostrava a.s.

Předmětem aktualizace je doplnění využití stávajícího koridoru E4 také pro plánovanou přípojku 400 kV do lokální distribuční soustavy v Ostravě.

Vyhodnocení vlivu A5 ZÚR MSK na udržitelný rozvoj území v daném případě nebylo nutné zpracovat.

Veřejné projednání návrhu A5 ZÚR MSK se uskutečnilo dne 23. 2. 2021.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/375 ze dne 17. 6. 2021 rozhodlo o přijetí rozhodnutí o námitkách uplatněných proti návrhu A5 ZÚR MSK a současně o jejím vydání.

A5 ZÚR MSK nabyla dne 31. 7. 2021 účinnosti.

Kontaktní osoby:
Ing. arch. Hana Krupníková, tel. 595 622 959, hana.krupnikova@msk.cz
Ing. arch. Dagmar Saktorová, tel. 595 622 679, dagmar.saktorova@msk.cz

Návrh A5 ZÚR MSK

Textová část

Grafická část návrhu A5 ZÚR MSK nebyla pořizována.

Úplné znění po vydání Aktualizací č. 1 a 5 ZÚR MSK

A5 ZÚR MSK včetně úplného znění (právního stavu ZÚR MSK ve znění aktualizace č. 1 a 5) je v listinné podobě k nahlédnutí v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, na odboru územního plánování a stavebního řádu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.