koronaweb
Menu

Informace týkající se nostrifikace vzdělání držitelů mezinárodní ochrany v ČR

Informace poskytl: 9. 4. 2021, Mgr. Miroslav Trykar, odbor školství, mládeže a sportu
Zveřejněno dne: 12. 4. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí statistických údajů za rok 2020 týkajících se držitelů jedné z forem mezinárodní ochrany podle §12, §13, §14, §14a, §14b zákona č. 325/1999. Sb. o azylu, a to:
1. Kolik žadatelů a držitelů mezinárodní ochrany dle azylového zákona č. 325/1999 Sb. v roce 2020 podalo ke krajskému úřadu žádost o nostrifikaci.
2. Kolik žadatelů a držitelů mezinárodní ochrany dle azylového zákona č. 325/1999 Sb. v roce 2020 zažádalo o proběhnutí nostrifikační zkoušky v jiném než českém jazyce / požádalo o přítomnost tlumočníka.
3. Kolik držitelů mezinárodní ochrany dle azylového zákona č. 325/1999 Sb. zažádalo o nostrifikaci na základě čestného prohlášení.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 40095/2021 ze dne 9. 4. 2021 sděleno, že Krajský úřad Moravskoslezského kraje eviduje jedinou žádost o uznání zahraničního vzdělání účastníka řízení, který doložil, že mu byla udělena doplňková ochrana podle §§ 14a, 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. Toto řízení však dosud nebylo ukončeno. Žadateli byla nařízena nostrifikační zkouška, která se bude teprve konat. Tento účastník řízení Krajský úřad Moravskoslezského kraje o přítomnost tlumočníka při nostrifikační zkoušce nepožádal. Součástí žadosti účastníka řízení byl doklad o vzdělání dle § 108 odst. 3 písmeno a) školského zákona. Doklady dle § 108 odst. 3 písmeno b) a c) a ověření dle odst. 4 školského zákona nahradil účastník řízení čestným prohlášením.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.