koronaweb
Menu

Informace k přestupkům projednaným krajským úřadem v roce 2019 a 2020 podle § 83 odst. 1 písm. j) a § 83a odst. 1 písm. x) zákona č. 56/2001 Sb.

Informace poskytl: 17. 2. 2021, Ing. Jiří Macošek, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 22. 2. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace o tom, kolik krajský úřad evidoval a projednal přestupků podle ustanovení § 83 odst. 1 písm. j) a § 83a odst. 1 písm. x) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a kolik z nich skončilo uložením pokuty v letech 2019 a 2020.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 23467/2021 ze dne 16. 2. 2021 sděleno, že podle společných ustanovení § 84 odst. 1 písm. b) zákona přestupky podle § 83 odst. 1 písm. j) a § 83a odst. 1 písm. x) zákona projednává krajský úřad, tj. v našem správním obvodě Krajský úřad Moravskoslezského kraje. V kalendářním roce 2019, resp. 2020 krajský úřad neprojednal žádný přestupek fyzické osoby podle § 83 odst. 1 písm. j) zákona a ani právnické osoby a podnikající fyzické osoby podle § 83a odst. 1 písm. x) zákona. Jelikož krajský úřad neprojednal v kalendářním roce 2019, resp. 2020 žádný z výše specifikovaných přestupků, pak také neuložil v daném roce žádnému subjektu žádnou pokutu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.