koronaweb
Menu

Informace k přezkumným řízením ve vztahu k územním opatřením o stavební uzávěře

Informace poskytl: 18. 1. 2021, Mgr. Dušan Jiří Ulčák, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 1. 2. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje:
"a) přehled řízení, ve kterých povinná osoba rozhodovala v přezkumném řízení podle ustanovení § 94 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, ohledně územního opatření o stavební uzávěře vydaného podle ustanovení § 97 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů;
b) kopie rozhodnutí povinné osoby v řízeních uvedených „dle písm. a)“
– tj. v odpovědi na předchozí požadavek;
c) v případě, že rozhodnutí „podle písm. b)“ (tj. v odpovědi na předchozí požadavek) byly předmětem přezkumu ve správním soudnictví, případně řízení před ústavním soudem, rovněž kopií rozhodnutí soudů.".

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 3326/2021 ze dne 15. 1. 2021, který je vč. přílohy přiložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.