koronaweb
Menu

Informace k výsledku hlasování při volbě předsedy kontrolního výboru zastupitelstva kraje 5. 11. 2020

Informace poskytla: 18. 1. 2021, Bc. Daniela Bártová, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 21. 1. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje zaslání výsledku hlasování podle jmen jednotlivých zastupitelů, ze kterého by bylo zřejmé, kdo jak hlasoval na ustavujícím zasedání zastupitelstva MSK dne 5. 11. 2020, při volbě předsedy kontrolního výboru zastupitelstva MSK, kdy byl zvolen pan Ing. Ivan Strachoň.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 7285/2021 ze dne 18. 1. 2021 sděleno, že hlasování k tomuto bodu může nalézt na stránkách Moravskoslezského kraje – Kraj – Zastupitelstvo – Výstupy z jednání zastupitelstva – volební období 2020-2024 - zápis z 1. (ustavujícího) zastupitelstva kraje (viz hlasování č. 26). Tabulka s hlasováním mu byla rovněž zaslána v příloze.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.