koronaweb
Menu

Informace k zákonodárné iniciativě kraje

Informace poskytla: 20. 1. 2021, Mgr. Petra Bayerová, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 1. 2. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí níže uvedených informací:
„1) Váš kraj využil zákonodárnou pravomoc podle § 35 odst. 3) z. č. 129/2000 Sb., o krajích 15 krát zákonodárnou iniciativu. Nebyla zde snaha využít iniciativu vícekrát?

2) Bude zastupitelstvo do konce mandátu využívat tuto pravomoc?

3) Kolik zaměstnanců/pracovníků Krajského úřadu se věnuje problematice zákonodárné iniciativě?

4) Když váš kraj připravuje návrh zákona, jak probíhá celá procedura? Jaká je dělba práce mezi volenými politiky a úředníky? Spolupracují s vámi externí právníci či kanceláře? Probíhají konzultace s odborníky v daném oboru? Existuje platforma (například v rámci Asociace krajů ČR), na níž kraje konzultují svoji zákonodárnou iniciativu mezi sebou?

5) Jak jste aktivní v připomínkování vládních návrhů zákonů?“

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 3103/2021 ze dne 20. 1. 2021, který je uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.