koronaweb
Menu

Informace ohledně ředitelů/ředitelek krajského úřadu, kteří zde působili ve funkci od 12.11.2000 dosud

Informace poskytla: 8. 7. 2021, Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Zveřejněno dne: 19. 7. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje seznam všech ředitelů či ředitelek krajského úřadu, kteří působili na krajském úřadu od 12.11.2000 dosud, a to v následující struktuře: jméno, příjmení, titul/y, politickou příslušnost (je-li známa), funkční období, v případě, že je to relevantní tak i způsob ukončení funkce, tj. informaci o tom zda a proč byl hejtmanem odvolán (zda se souhlasem, bez souhlasu či na návrh ministra vnitra), popřípadě zda ze své funkce rezignoval sám, zemřel či nesložil ve stanoveném termínu zkoušku z odborné způsobilosti. Dále požaduje informace o případných osobách pověřených řízením krajského úřadu po dobu, kdy nebyl ředitel krajského úřadu jmenován.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty v příloze přípisu č. j. MSK 81391/2021 ze dne 2. 7. 2021, která je zveřejněna níže. K požadavku o osobách pověřených řízením krajského úřadu pod dobu, kdy nebyl ředitel/ředitelka KÚ jmenován, bylo v přípisu sděleno, že každý ředitel/ředitelka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje měl a i v současnosti má ustanoveny 3 své zástupce (1. až 3. zástupce), kteří jej v případě jeho nepřítomnosti (a to nepřítomnosti z jakéhokoliv důvodu) plně zastupují dle své přítomnosti na pracovišti.

 

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.