koronaweb
Menu

Informace týkající se zřízení pracovní skupiny k memorandu

Informace poskytla: 7. 4. 2021, Ing. Natálie Kapcalová, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 20. 4. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel s odkazem na dopis ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje adresovaný Ministerstvu pro místní rozvoj, č. j. MSK 75892/2020, sp. zn. DHS/17554/2020/Kap 281. V5 N, ze dne 25. 9. 2020, ze kterého cituje: „...k naplnění smlouvy byla na základě čl. 6 Smlouvy zřízena pracovní skupina“ požaduje sdělení jmen veškerých členů této pracovní skupiny a jejich pracovního zařazení v rámci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (nebo jiného subjektu, je-li taková informace krajskému úřadu známa) a doby trvání členství těchto osob v této pracovní skupině, a to od okamžiku vzniku této pracovní skupiny do dne 27. 3. 2021. Zároveň požaduje informaci o tom, který orgán veřejné moci rozhodl o ustavení této pracovní skupiny a jejím personálním obsazení a dále požaduje poskytnutí příslušných usnesení ve věci.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 40761/2021 ze dne 7. 4. 2021, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.